Vi hjälper er att förbättra

…hanteringen av läkemedels- och smittförande avfall på er arbetsplats.

Med hjälp av vår kunskap och våra instruktioner tillsammans med ert engagemang skapar vi en säker och hållbar hantering som passar er verksamhet, miljön och er plånbok.

Kontakta Dag för få att veta mer.

Ring 010-33 00 510 eller kontakt via epost dag@recaremed.se