Nya regler för farligt avfall

Viktig information kring skärpta krav för verksamheter som hanterar stickande/ skärande och smittförande avfall som enligt avfallsförordningen klassas som farligt avfall

1 augusti startade anteckningsskyldigheten för farligt avfall.
Kraven skärps på att verksamheter ska rapportera sitt farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Den 1 augusti 2020 trädde den nya lagen i kraft och utökad anteckningsskyldighet gäller.

1 november ska alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall börja inrapporteringen av antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya digitala avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Dom skärpta kraven påverkar de kunder som använder vår tjänst Sjukvårdens miljötjänst.
De transportdokument som upprättas i samband med att du bokar hämtning av gula burkar hos Recaremed lever upp till de krav som ställs och kommer succesivt kompletteras. Du som använder vår tjänst Sjukvårdens miljötjänst kan därför känna dej trygg med att hanteringen av ditt stickande/skärande och smittförande avfall hanteras enligt Naturvårdsverkets befintliga och kommande regler.
Vi kommer också löpande informera dej som kund med de förändringar vi gör och hur vår tjänst kommer anpassas för att hjälpa dej som avfallsproducent att leva upp till de nya kraven som Naturvårdsverket ställer.

Recaremed arbetar för att göra det lätt att göra rätt på ett lagligt sätt för mindre och medelstora verksamheter. Som kund till Recaremed kommer du därför alltid automatiskt leva upp till befintliga och nya krav.

Läs mer om kraven på Naturvårdsverkets hemsida:

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall-farligt-avfall/rapportera-till-avfallsregistret/

Om du har frågor kring dom nya eller befintliga lagkrav är du välkommen att kontakta vår kundtjänst 010-3300510/ info@recaremed.se eller ringa mej direkt 070-2909393.