Miljöbild på transportbox och kanylburk från Recaremed

Vår lösning

Redskap och kunskap för säker och hållbar hantering av läkemedel- och smittförande avfall

Recaremed levererar enkla, säkra och kompletta lösningar för hantering av läkemedelsavfall för näringsidkare, äldreboende och privatpersoner. I våra tjänster ingår allt från leverans till hämtning och destruktion med alla nödvändiga tillstånd och dokumentationer. Våra ledord är säkerhet, kvalitet, miljö och ekonomi. Med våra produkter och tjänster förkortas ledtiden från det läkemedel blir avfall tills det destrueras.

Säkerhet

I våra produkter förvaras avfallet på ett säkert sätt innan det skickas till destruktion. Hämtningen sker på ett kontrollerat och för kunden tryggt sätt, Destruktionen sker under kontrollerade och säkra former.

Kvalitet

Recaremeds produkter håller såväl hög kvalitet som funktionalitet och är enkla och trygga att använda under hela sin livstid. Du får hög tillgänglighet genom enkel orderhantering, produktinformation och beställning. Leverans och hämtning görs inom överenskommen tid där omhändertagande och destruktion sker under ordnade och kontrollerade former som följer gällande lagar och förordningar. Våra produkter är enkla och du får information om hur produkterna ska användas.

Miljö

Genom att samarbeta med företag som har sin tillverkning inom EU kan vi enkelt följa våra leverantörers produktionsprocess. Våra förpackningar är tillverkade av förnyelsebar råvara och plaster, som vid förbränning blir koldioxid och vatten. Vår mission är att förbättra dagens hantering av läkemedelsavfall genom att uppmuntra och inspirera våra kunder att tänka miljövänligt. Källsorteringen är en viktig del i vårt miljökoncept. Genom att källsortera emballage och förpackningar och enbart lägga rena läkemedel i avfallet kan volymen minskas med 40%. Recaremed samverkar med transportörer för en låg klimatpåverkan och hög tillgänglighet utan att pruta på säkerhet och godsets spårbarhet.

Ekonomi

För dig som kund innebär Recaremeds koncept en långsiktig kostnadsbesparing: När du kastar rent läkemedel utan emballage i avfallskärlen fyller du t.ex. en Recarebox med 40% mer läkemedelsavfall som hämtas vid dörren och du sparar dyrbar tid. Samverkan av transporter ger lägre transportkostnader och desstuom i förening med källsortering och återvinning av förpackningar och emballage, en miljövinst.