Plåsterbox

Plåsterbox

Plåsterbox från Recaremed

För att öka säkerheten och skapa en mer hygienisk hantering har Recaremed utvecklat en metod för använda läkemedelsplåster. Metoden består av plåsterboxar och ett signeringsark som tillsammans används vid borttagning av använda läkemedelsplåster. Varje plåsterbox är tillverkad av papp som limmats ihop med ett smältlim som klarar värme och kyla. Plåsterboxen är ett utmärkt tillbehör till din Recarebox.

 • Plåsterbox

  Plåsterbox 10 st

  280,00 kr
  Artikelnr: 2020
  Lägg till

Så här används Recaremeds plåsterboxar

 • Plåsterboxens undersida har ett signeringsfält där ansvarig chef sätter sin signatur och märker boxern med patiens initialer.
 • Den uppmärkta plåsterboxen placeras hos patienten som använder läkemedelsplåster.
 • När ett läkemedelsplåster ska destrueras placeras det i plåsterboxen.
 • Till varje plåsterbox finns ett signeringsark med samma märkning som plåsterboxen.
 • En dubbelsignatur görs av två personer på plåsterboxens signeringslista.
 • Med signaturen intygar vårdpersonalen att använt narkotikaplåster placerats i plåsterboxen
 • När plåsterboxen är fylld placeras den som läkemedelsavfall i en Recarebox som är spårbar fram till destruktion med kvittens
 • Signeringsarket blir det redovisande dokumentet som säkerställer att plåstren placerats i plåsterboxen

Här kan du ladda ner signeringslistan för din plåsterbox. Genom att klicka på länken nedan öppnas en PDF-fil upp i ett nytt fönster.

Signeringslista för Plåsterbox – PDF

Därför ska du sortera använda plåster

Eftersom diffusionen av ett läkemedel som via ett plåster går ner i huden är passiv innebär det att koncentrationen av läkemedlet som finns i ett plåster hela tiden måste vara högre än den i huden.

För att garantera att en tillräcklig mängd läkemedel går in i huden innehåller därför ett läkemedelsplåster ett överskott. Ett läkemedelplåster som används i under flera dygn innehåller därför stora mängder läkemedel. Det är därför viktigt att använda läkemedelsplåster tas omhand på ett sådant sätt att stölder förebyggs med en god hygien.

Nackdelarna med traditionell hantering av läkemedelsplåster  

För att säkerställa att plåster efter användning inte stjäls har många arbetsplatser infört rutiner där använda läkemedelsplåster häftas upp på ett papper för att enklare kunna kontrollräknas (redovisas) innan destruktion.

Ohygieniskt och opraktiskt

Att häfta upp ett plåster som suttit fast på hud under några dagar, som är fullt av hudavlagringar blir oftast ohygieniskt och otrevligt att hantera. Att dessutom samla ihop många ark med använda plåster från flera patienter blir både ohygieniskt och otrevligt att hantera för både personal och för den som ska kontrollräkna plåstren.

För att skapa en hygienisk hantering finns det exempel på arbetsplatser som väljer att lägga använda plåster i en engångshandske. Med ”engångshandskemetoden” blir hanteringen mer hygienisk, men det blir svårt att räkna plåster som plockats bort och enklare att byta ut det smärtstillande plåstret mot ett vanligt plåster utan smärtstillande läkemedel.

Svårt att motverka stöldrisk

Oavsett hur använda plåster destrueras på en arbetsplats är det viktigt att göra en riskanalys för stöldrisken vid hanteringen av använda läkemedelsplåster hela vägen fram till destruktion.

Vår erfarenhet är att stöldbegärliga läkemedel, däribland använda läkemedelsplåster, riskerar att försvinna om man på en arbetsplats använder sig av genomsynliga apotekspåsar som vårdpersonalen lämnar till apoteket för destruktion.

Ofta innehåller läkemedelsplåster opioider som är begärlig för missbrukare och starkt beroendeframkallande, med livsfarliga risker. Faktum är att stora mängder läkemedel ofta finns kvar i även använda plåster som slängts i soporna. Enligt en studie är bristande kunskap kring dessa risker vanligt förekommande bland vårdpersonal, (Kero, 2005). I studien uppmärksammas det att kontrollen över de överblivna läkemedelsplåstren ofta slutar så fort de kastas i soptunnorna, vilket gör det enkelt att stjäla och distribuera vidare överblivna narkotikaplåster (Kero).

Att använda sig av en säker läkemedelshanteringslösning minskar riskerna att läkemedel hamnar i fel händer och i värsta fall har livshotande konsekvenser.

Fördelarna med Recaremeds plåsterbox

Med en plåsterbox från oss kan du på ett tryggt, strukturerat och hygieniskt sätt sortera använda läkemedelsplåster. Tack vare en tydlig signeringsprocess vid lämning av plåster blir det tydligt vem som lämnat vad, vilket leder till en ökad transparens på arbetsplatsen. Narkotikaplåster riskerar därmed inte att försvinna obemärkt.

Stöldriskerna minskar också då det inte går att se utifrån boxen vad som ligger däri. Dessutom är det en betydligt mer hygienisk lösning, då använda plåster inte behöver hängas upp på en tavla eller liknande för att hållas koll på. Det leder till en trevligare arbetsmiljö och ökad effektivitet.

Kombinera din plåsterbox med en Recarebox och låt oss ta hand om hela flödet från utlämning av plåsterbox, till upphämtning och transport till destruktion. Det är en säker, hållbar och effektiv lösning såväl arbetsplats, som miljö och säkerhet vinner på.