Riskavfall och smittförande avfall

Riskavfall är det begrepp som tidigare användes, idag använder vi istället farligt avfall när vi pratar om avfall som måste hanteras på ett speciellt sätt.

Vad är riskavfall?

Det som tidigare benämdes riskavfall omfattar bland annat smittförande avfall, stickande och skärande avfall eller cytostatika.

Hur ska man hantera riskavfall?

Riskavfall måste hanteras på ett säkert och lagenligt sätt.

 

Vad är smittförande avfall?

Smittförande avfall är till exempel avfall som kan vara förorenat med kroppsvätskor från en patient som bör en smitta.

Hur ska man hantera smittförande avfall?

Smittförande avfall hanteras som farligt gods vid transport, och måste samlas upp i för ändamålet godkända behållare.

 

Våra tjänster för avfallshantering

Recaremed erbjuder en rad tjänster för hantering av riskavfall och smittförande avfall. Hos oss hittar du kompletta tjänster för stickande och skärande avfall och kanylburkar.