Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är själva kärnan i vår verksamhet. Våra tjänster bidrar till hållbar utveckling, genom att läkemedelsavfall och kliniskt avfall hanteras på ett enkelt, tryggt och kontrollerat sätt enligt gällande lagstiftning.

Men vi har också ett större perspektiv och ett löpande systematiskt hållbarhetsarbete:

Vi sätter kundens behov i fokus

Vi vill vara kundens första val. Vi lyssnar och sätter oss in i kundens behov, adderar erfarenhet och kompetens och skapar tjänster som möter behoven på både kort och lång sikt.

Vi är tillgängliga via flera kanaler för introduktion, support och beställning. Kunskapsutbyte är en nyckelfaktor för att vi tillsammans ska kvalitetssäkra helheten och utveckla tjänsterna vidare.

Vi tar ansvar och samarbetar

Vi tar ett helhetsansvar för alla led i vår leverans. Det innebär höga krav på oss själva, men förutsätter också ett nära samarbete med kunder och leverantörer. På så sätt förebygger vi kvalitetsbrister och hittar gemensamma, smarta lösningar.

Vi överträffar kraven och driver ständig förbättring

Att följa lagar, förordningar, normer och kontraktskrav är självklart. Vi har en högre ambition än så och sätter utmanande mål för både kundnöjdhet, kvalitet och miljö.

Vi följer upp vår prestation och förbättrar ständigt våra tjänster och arbetssätt för att möta förändringar hos kunden och i omvärlden. Vi utvecklar och erbjuder miljöanpassade tjänster och strävar efter att varje samarbete blir en god grön referens för framtiden.

Vi utvecklar kompetens och arbetssätt

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens, men vi utvecklar och säkerställer den långsiktigt genom kontinuerlig utbildning och systematiskt lärande. Återkoppling och lärande i samarbetet med kunderna är avgörande för att utveckla oss själva, våra arbetssätt, våra tjänster och relationer.

Hållbarhetspolicy (PDF)

Rent vatten räddar liv – Recaremed stöjder Erikshjälpens vattenprojekt

Recaremed vill med sina tjänster förebygga felaktig användning av överblivet läkemedel. Felaktig hantering kan leda till missbruk, förgiftning men även till att läkemedel hamnar i vårt dricksvatten. Recaremed har därför valt att stödja Erikshjälpens vattenprojekt där vi ser att vår insats gör skillnad.

Läs gärna om Erikshjälpens vattenprojekt.