Recarebox Retursystem för läkemedelsavfall

Recarebox

Ett komplett retursystem för överblivet läkemedel

Med Retursystemet Recarebox får du ett strukturerat upplägg som skapar ordning och reda, utbildning av berörd personal, färdiga instruktioner som minskar volymen överblivet läkemedelsavfall. Tjänsten har klimatsmart arbetsplatsleverans och hämtning dagen efter returbokning, är spårbar fram till destruktion med kvittens. Retursystemet Recarebox förebygger stölder och kan vid behov utrustas med säkerhetstejp eller låsbart plåtskåp.

 • Läkemedelsavfall

  Låsbart plåtskåp för Recarebox

  2 700,00 kr
  Artikelnr: 7300
  Lägg till
 • hantering av smittförande avfall, läkemedelshantering

  Recarebox 3-pack

  1 908,00 kr
  Artikelnr: 1005
  Lägg till
 • Recarebox - 6 pack

  Recarebox 6-pack

  3 684,00 kr
  Artikelnr: 1010
  Lägg till
 • Hantera läkemedel

  Recarebox 12-pack

  6 396,00 kr
  Artikelnr: 1015
  Lägg till
 • Plåsterbox

  Plåsterbox 10 st

  280,00 kr
  Artikelnr: 2020
  Lägg till
 • Förpackningstejp Recarebox

  50,00 kr
  Artikelnr: 7250
  Lägg till
 • Säkerhetstejp

  Säkerhetstejp 1-pack

  179,00 kr
  Artikelnr: 7200
  Lägg till
 • Tejphållare 1-pack

  160,00 kr
  Artikelnr: 7100
  Lägg till
 • Avfallspåse Recarebox

  Avfallspåse för läkemedelsavfall x 20st

  25,00 kr
  Artikelnr: 7060
  Lägg till
 • 1 Liters Plastflaska 10-pack

  1 Liters Plastflaska 10-pack

  430,00 kr
  Artikelnr: 7030
  Lägg till
 • 0,5 liters plastflaska

  0,5 Liters Plastflaska 10-pack

  330,00 kr
  Artikelnr: 7020
  Lägg till
 • Behållare för flytande läkemedelsavfall, 0,45 Liter 10-pack

  Behållare för flytande läkemedelsavfall, 0,45 Liter 10-pack

  530,00 kr
  Artikelnr: 7040
  Lägg till

Så här fungerar Recarebox, tjänsten för läkemedelsavfall

Referenskunder för Recarebox

Här har vi samlat några kunder som använder Recarebox.

Så bidrar tjänsten Recarebox från Recaremed till hållbarhet och de Globala målen


• Förebygger exponering och bygger bort risker av stöldbegärligt läkemedelsavfall på arbetsplatsen.
• Bidrar till trivsel och en god arbetsmiljö.
• skapar struktur, ordning och reda i hanteringen av arbetsplatsens läkemedelsavfall.


• Tidsbesparande jämfört med att gå till ett apotek med  läkemedelsavfallet.
• Utbildar med stöd av tjänstens instruktioner arbetsplatsen i avfallsminimering.
• Lägre kostnad jämfört med hantering som farligt avfall.


• Minskar mängden läkemedelsavfall upp till 40%.
• Skiljer på farligt avfall, läkemedel och förpackningar som kan materialåtervinnas.


• Läkemedelsavfallet ”samåker” spårbart i befintligt logistikflöde.
• Minskar utsläppen CO2 med 1 kilo per Recarebox.

Varför bör personalen sluta gå till apoteket med läkemedelsavfall från arbetsplatsen?

Många av våra kunder gick tidigare till ett apotek med sitt läkemedelsavfall tills man upptäckte fördelarna med tjänsten Recarebox för överblivet läkemedel.

Vi får ofta höra att det är gratis att lämna läkemedelsavfall på ett apotek men man räknar inte vad arbetstiden kostar och vilka risker det innebär.

Vad finns det för risker kring att låta personal hantera överblivet läkemedel?

En av säkerhetsriskerna vi har identifierat vid hantering av överblivet läkemedel är i transporten mellan arbetsplatsen och apoteket. Eftersom apoteken inte är skyldiga att kvittera narkotikan man tar emot från en arbetsplats är det faktiskt ingen som riktigt vet om allt kommer fram till destruktion. Som arbetsgivare behöver man också fundera på vilket ansvar man har för sin personal när man låter dem gå i väg med tung narkotika i genomskinliga påsar till ett apotek. Det kan vara riskfyllt och farligt.

Varför ska inte läkemedelsavfall skickas i gula behållare som ”riskavfall/farligt avfall?

Det är också ganska vanligt att en inköpsavdelning upphandlat en tjänst för ”riskavfall” där man låter ett avfallsbolag hämta gula osorterat läkemedelsavfall i gula backar som hanteras som farligt avfall.

Det läkemedelsavfall som uppstår inom äldreomsorg, på djursjukhus, veterinärpraktiker eller i sjöfarten ska inte hanteras som farligt avfall.

Hållbar hantering av läkemedelsavfall med Recarebox

Undersökningar visar att 40 procent av allt läkemedelsavfall utgörs av förpackningar som kan materialåtervinnas. Att sortera bort skrymmande läkemedelsförpackningar från läkemedelsavfallet innan det skickas till destruktion är en miljöförbättring som dessutom är kostnadsbesparande. Med vår tjänst Recarebox kan läkemedelsförpackningarna i stället återvinnas som nya förpackningar istället för att eldas upp som farligt avfall. Det kallar vi hållbart!

Minska läkemedelsstölder och öka tryggheten på arbetsplatsen med Recaremed

Med bra rutiner och enkla åtgärder kan du öka säkerheten vid hanteringen av överblivet läkemedel på din arbetsplats och i hemsjukvården.

Genom att källsortera det överblivna läkemedlet innan destruktion, bidrar du inte bara till en bättre miljö, utan försvårar också stölder av stöldbegärliga läkemedel. Genom att blanda stöldbegärliga läkemedel med övrigt läkemedelsavfall i en insynsskyddad behållare likt med Recarebox försvåras ytterligare att läkemedelsavfallet hamnar i orätta händer.

En annan risk vid hantering av narkotikaklassade läkemedel som ska destrueras är lång väntan på hämtning. I regel blir fyllda gula boxar kvar länge innan hämtning, då det är billigare att skicka flera samtidigt än enstaka leveranser. Det ökar risken för stölder och att läkemedelsavfall försvinner.

Genom att skilja på farligt ”riskavfall” och läkemedel i Recarebox kan det överblivna läkemedlet från arbetsplatsen skickas arbetsdagen därpå utifrån varje arbetsplats behov. Då undviker man att läkemedel som lagras i väntan på transport försvinner och riskerar att användas för missbruk.

Recarebox – en säker, hållbar och regelbunden läkemedelshantering

Om man skiljer på överblivet läkemedel som ska destrueras från farligt av fall kan varje arbetsplats få det hämtat arbetsdagen därpå utifrån varje arbetsplats behov och önskemål.

Dessutom kan det skickas spårbart fram till destruktion och kvitteras när det är förstört. Då spar arbetsplatsen arbetstid och får mer tid för sina egentliga arbetsuppgifter.