Så funkar det med Recarebox

Kom igång med tjänsten Recarebox

Är du nyfiken över hur det funkar när du blir Recarebox-kund hos oss på Recaremed? Här beskriver vi hela processen från start till mål. Allt för att du ska känna dig trygg och ha full koll på vad du kan förvänta dig från vårt samarbete. Häng med!

Tjänsten Recarebox – så funkar processen

En smart metod som förenklar hanteringen av arbetsplatsens läkemedelsavfall

STEG 1: Beställning

 • Varje arbetsplats har en eller flera inloggningar och beställer hämtning och nya Recarebox-lådor efter varje arbetsplatsbehov och önskemål.
 • Recaremed har en kundtjänst 8-17 alla arbetsdagar dit medarbetare också kan göra returbokning och beställa nya Recarebox och liknande produkter likt våra plåsterboxar.

STEG 2: Sortering

 • Med hjälp av medföljande instruktioner, instruktionsfilmer och den tre stegs utbildning som arbetsplatsen medarbetare genomgått skiljer arbetsplatsen på farligt avfall, läkemedel och tomma läkemedelsförpackningar.
 • Med upplägget som arbetsplatsen får med tjänsten Recarebox avidentifieras allt läkemedelsavfall och stöldbegärliga läkemedel blandas med vanligt läkemedelsavfall i gula påsar.
 • Dom gula påsarna klistras igen och placeras i Recarebox-lådan som är insynsskyddad. Recarebox kan vid behov utrustas med säkerhetstejp eller plåtskåp för att försvåra läkemedelsstölder.

STEG 3: Hämtning

 • För att minimera stöldrisken ska arbetsplatsen skicka den fyllda Recareboxen så snart den är fylld
 • Varje arbetsplats beställer hämtningen med den inloggning man fått, dygnet runt efter varje arbetsplatsbehov och önskemål. I anslutning till returbokningen kan man enkelt beställa nya Recarebox.
 • När hämtningen bokas skickas automatiskt en adresslapp till Recarebox-lådan som ska returneras och en upphämtning bokas automatiskt till berörd arbetsplats till arbetsdagen därpå.
 • När Recarebox-lådan lämnar arbetsplatsen tar Recaremed över ansvaret för den/de returnerade lådorna.
 • Transporten är fullt spårbar och följs av Recaremed från det att Recarebox lådan hämtas på arbetsplatsen tills den anländer till Recaremed för kontroll.

Det händer efter upphämtning

Kontroll

 • Recaremed gör alltid ankomstkontroll på alla Recarebox som skickas från kunden till destruktion

Avvikelserapportering/förbättringsförslag

 • När Recaremed identifierar avvikelser eller förbättringsförslag på den returnerade Recareboxen kommer en avvikelserapport att skickas till avsändaren.
 • Avvikelsen som Recaremed identifierat kommer att hanteras som en kvalitetsavvikelse i kundens avvikelserapporteringssystem.

Destruktion

 • När Recaremed har tillräcklig många boxar kommer Recaremed personal köra returnerade Recarebox med läkemedelsavfall till destruktion.
 • På förbränningsanläggningen lämnas alla Recarebox direkt anslutning till förbränningsugnen.

Kvittens

 • När Recareboxen med överblivet läkemedel har destruerats får avsändande arbetsplats ett kvitto på att deras returnerade Recarebox nu är destruerade.
 • Kvittensen blir det slutliga kvittot till avsändaren på spårbarheten och att läkemedelsavfallet i den returnerade Recareboxen är förstört.

Så kommer du igång när du blivit kund!

Registrering av arbetsplatsen

 • Kunden skickar in en excelmall man fått av Recaremed med de arbetsplatser som ska börja använda tjänsten Recarebox för att hantera sitt läkemedelsavfall.
 • När Hanna på Recaremed får listan skapar hon en inloggning till varje medarbetare och arbetsplats som finns angiven.
 • Hanna skickar ut inloggningsuppgifter till samtliga personer på listan som nu kan börja beställa och boka retur efter eget behov och önskemål.
 • Hon lägger också den första ordern på en Recarebox 3 pack som automatiskt kommer skicks till varje arbetsplats.

Efter ca 2 dagar

 • Ca 2 dagar efter att Recareboxen har levererats till arbetsplatsen kommer Gunnar från Recaremed boka en tid för att starta upp tjänsten på arbetsplatsen.
 • Vid uppstarten kommer Gunnar gå igenom hur man hanterar sitt läkemedelsavfall idag, hur tjänsten fungerar, hur man använder medföljande instruktionerna, montera Recareboxen samt gå igenom vilka läkemedel som hanteras och som ska destrueras med tjänsten Recarebox. Med tjänsten kommer vi utbilda personalen i att skilja på farligt avfall, läkemedel och tomma förpackningar. Recaremeds upplägg gör att läkemedelsavfallet minskar och möjliggöra återvinning av tomma läkemedelsförpackningar.
 • Nu är tjänsten igångsatt och arbetsplatsen har ställt om sin hantering av överblivet läkemedel till tjänsten Recarebox.

Efter 2 veckor

 • Gunnar följer upp första utbildningstillfället för att säkerställa att tjänsten fungerar, följa upp eventuella frågor och se till att man vet hur man ska boka retur av fylld Recarebox.
 • Gäller kunder som valt att mäta hållbarhet.

Vid uppföljningstillfället kommer Recaremed genomföra en nulägesanalys i hållbarhet för områdena miljö, säkerhet och ekonomi i syfte att ta fram ett utgångsvärde för hur arbetsplatsen hanterat överblivet läkemedel innan man började använda tjänsten Recarebox. Utgångsvärdet ligger till grund för det fortsatta hållbarhetsarbetet.

Efter 2 månader

 • Om det behövs kommer Gunnar efter 2 månader kontakta arbetsplatsen och följa upp eventuella frågor.