Vår vision

Recaremed vill förbättra och förenkla hantering av överblivet läkemedel och smittförande avfall

Vi kan hjälpa dig med läkemedelshantering

En smartare läkemedelshantering

Recaremed erbjuder Recarebox, retursystemet för läkemedelshantering av överblivet läkemedel. Recarebox hjälper dig att hantera överblivna mediciner på ett enkelt, effektivt och säkert sätt. Retursystemet sparar både tid och pengar i verksamheten. Läkemedelshantering med Recarebox från Recaremed är framtagen för all hälso- och sjukvård, till exempel äldreboende, servicehus och vårdcentraler. Våra kunder finns även inom till exempel hemsjukvård, hemtjänst, korttidsboenden och veterinärsbranschen.

 

Våra produkter

 • Behållare till smittförande avfall 1 680,00 kr
  Artikelnr: 8740
  Lägg till
 • Kanylburkar 3,0 liter 1 680,00 kr
  Artikelnr: 8738
  Lägg till
 • Hantera läkemedel 6 396,00 kr
  Artikelnr: 1015
  Lägg till
 • hantering av smittförande avfall, läkemedelshantering 1 908,00 kr
  Artikelnr: 1005
  Lägg till

Minskad rånrisk

Efter att Enskededalens servicehus införde Recarebox har de färre stölder av läkemedelsavfall, mer ordning och reda samt minimerad risk för rån.

Enskededalens servicehus

Enklare & smidigare process för läkemedelshantering

Med retursystemet Recarebox får du ett strukturerat upplägg för läkemedelshantering av överblivet läkemedel. Vi utbildar våra kunder för att jobba smart och säkert med läkemedelsavfall i verksamheten, bistår med instruktioner för att minska volymen farligt avfall, hanterar leveranser till och från arbetsplatsen och destruktion, alltid med full spårbarhet. Recarebox bidrar till att spara tid och pengar och vi vill medverka till en säkrare arbetsplats när stölder av läkemedel enkelt kan förebyggas med vårt system för läkemedelshantering. Dessutom bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, där läkemedel inte riskerar att hamna i naturen, en minskad avfallsvolym och klimatsmarta leveranser. En enklare och smidigare process för läkemedelshantering helt enkelt.

Läkemedelshantering – hur fungerar det bäst?


När du sorterar läkemedelsavfallet skiljer du på farligt avfall, förpackningar, läkemedelsavfall och patientuppgifter. Genom att sortera bort förpackningar minskar du volymen läkemedelsavfall med upp till 40%. Genom att ta läkemedelshantering på allvar kan du göra stor skillnad både för din egen verksamhet och ur hållbarhetsperspektiv.

När förpackningar plockats bort från läkemedlet som ska kasseras är det en fördel att blanda stöldbegärliga läkemedel med mindre stöldbegärliga läkemedel. Det försvårar möjligheten att stjäla stöldbegärliga läkemedel på en arbetsplats. En viktig faktor i en väl utförd läkemedelshantering är att bli kvitt stölder, genom att låta en extern part likt Recaremed sköta hela processen får din personal mer tid till att fokusera på andra saker, samtidigt som stöldrisken minimeras.

Välkommen till Recaremed, för en effektiv, säker och hållbar läkemedelshantering.

Fördelar med Recaremeds läkemedelshantering

Ur en anställds perspektiv

• Tillgänglighet – Lämning och hämtning på varje arbetsplats frigör personalens arbetstid då de slipper gå till apoteket med avfallet.
• Säkerhet och förebyggande av stölder – t.ex. insynsskydd för såväl avfallskärl som enskilda avfallsbehållare (t.ex. påsar och burkar).
• Enkelt att göra rätt – tydliga rutiner och instruktioner säkerställer att det blir enkelt att utföra läkemedelshantering korrekt.
• Enkel hantering – beställning av hämtning och nytt avfallskärl via t.ex. QR-kod direkt på avfallskärlet.
• Support och utbildning – tillgänglighet såväl på plats som via webbsida och kundtjänst.
• Spårbarhet – möjlighet för personalen att följa upp och kontrollera avfallshanteringen fram till förbränning.

Ur ett miljömässigt perspektiv

• Källsortering av emballage – medför minskade volymer av läkemedelsavfall.
• Samtransport med posthantering – minskar miljöpåverkan och ger samtidigt hög tillgänglighet.
• Kontrollerad destruktion – anpassad kontrollerad hantering och förbränning vid hög temperatur.
• Del i den strategiska utvecklingen av miljöarbetet.

Ur arbetsgivarens & ett ekonomiskt perspektiv

• Minskade avfallsvolymer och sänkt kostnad – om förpackning och avfall avskiljs kan avfallsvolymen för läkemedelsavfall minskas avsevärt vilket sänker totalkostnaden (eftersom förpackningar istället belastar den ordinarie och mycket större avfallshanteringsvolymen).
• Skapa struktur och ordning och reda där det ofta är oreda.
• Förenklad administration – rutiner och instruktioner för hantering av olika typer av läkemedelsavfall förenklar administrationen av läkemedelshanteringen.
• Ansvar och kontroll – leverantören tar över läkemedelshantering när avfallet lämnar arbetsplatsen. Hanteringen är spårbar fram till destruktion.
• Inga krav på transportdokument för farligt avfall eller speciell klassning enligt farligt gods lagstiftningen.
• Implementeringstid – en snabb och effektiv implementering är en förutsättning för att snabbt uppnå fördelarna med retursystemet.