Artikelnr: 8903

Skylt för cytostatikaavfall

250x205mm. Självhäftande plastskylt. Enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) skall ett utrymme för insamling och förvaring av smittförande avfall vara märkt med varningsskylt för biologisk fara samt smittförande avfall.

58,00 kr

Större volymer och företagsavtal

Större volymer och företagsavtal offereras separat.
Kontakta oss då gärna på info@recaremed.se eller ring Recaremeds kundtjänst på 010-33 00 510 för mer information.