Artikelnr: 8903

Skylt för cytostatikaavfall

250x205mm. Självhäftande plastskylt. Enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) skall ett utrymme för insamling och förvaring av smittförande avfall vara märkt med varningsskylt för biologisk fara samt smittförande avfall.

58,00 kr