En recarebox från Recaremed med läkemedelsavfall framför som visar hur mycket som är förpackningar

Om läkemedelsavfall

Läkemedel, miljö och säkerhet

Undersökningar visar att 40% av allt läkemedelsavfall utgörs av förpackningar som kan materialåtervinnas.
Att sortera bort skrymmande läkemedelsförpackningar från läkemedelsavfallet innan det skickas till destruktion är en miljöförbättring som dessutom är kostnadsbesparande.

Förbättra säkerheten och arbetsmiljön

Med bra rutiner och enkla åtgärder kan du öka säkerheten vid hanteringen av överblivet läkemedel på din arbetsplats och i hemsjukvården.
Genom att källsortera det överblivna läkemedlet innan destruktion, bidrar du inte bara till en bättre miljö, utan försvårar också stölder av stöldbegärliga läkemedel.

Genom att blanda stöldbegärliga läkemedel med övrigt läkemedelsavfall i en insynsskyddad behållare försvåras ytterligare att läkemedelsavfallet hamnar i orätta händer.