En recarebox från Recaremed med läkemedelsavfall framför som visar hur mycket som är förpackningar

Om läkemedelsavfall

Läkemedelsförpackningar, ytteremballage och tomma förpackningar

Förpackningar och emballage utgör 40% av dagens läkemedelsavfall. Att sortera bort skrymmande läkemedelsförpackningar från läkemedelsavfallet innan det skickas till destruktion är en miljöförbättring som både gynnar det egna företagets miljöarbete och den egna ekonomin. Åtgärden bidrar dessutom till att försvåra stölder av begärliga läkemedel. Om man dessutom blandar begärliga läkemedel med andra läkemedel har man försvårat ytterligare för att läkemedelsavfallet hamnar i orätta händer.