Recarebox

Recarebox för överblivet läkemedel
Med Recarebox får du ett retursystem som är kostnadseffektivt, lagligt, miljöriktigt, säkert, tidsbesparande och ger dig en effektiv hantering av överblivet läkemedel. Recarebox förebygger stölder genom insynsskydd och en funktion som försvårar öppning av lådan utan att göra åverkan.

För hälso- och sjukvård
Recarebox används av hälso- och sjukvård, t ex äldreboende, hemsjukvård, kortidsboende, servicehus, vårdcentraler, behandlingshem, sjöfart, djursjukvård, lantbruk, privatpersoner och på olika institutioner. Recarebox är allt du behöver för en säker hantering av läkemedelsavfall.
Ladda ner broschyr eller läs våra referenscase

Recarebox