Sjukvårdens Miljötjänst

Sjukvårdens Miljötjänst

Sjukvårdens miljötjänst för ert kliniska avfall.
I tjänsten ingår fri leverans, hämtning och destruktion. För hanteringen av avfallet gäller särskilda restriktioner, allt från behållares utformning och säkerhet, till hämtning och leverans till destruktion.
Sjukvårdens miljötjänst uppfyller alla ställda lagkrav för hantering av skärande/stickande, smittförande och läkemedelsavfall. I tjänsten ingår hämtning med miljöbilar. Alla våra emballage är ADR-godkända för transport av farligt gods. Vi tar ansvar för att all erforderlig dokumentation är korrekt ifylld när avfallet hämtas.
Ladda ner broschyr