Sjukvårdens Miljötjänst

Sjukvårdens Miljötjänst

Sjukvårdens miljötjänst för ert kliniska avfall
Sjukvårdens miljötjänst är det kompletta systemet för kliniskt avfall. I tjänsten ingår fri leverans, hämtning och destruktion. För hanteringen av avfallet gäller särskilda restriktioner, allt från behållares utformning och säkerhet, till hämtning och leverans till destruktion.
Sjukvårdens miljötjänst uppfyller alla ställda lagkrav för hantering av skärande/stickande, smittförande och läkemedelsavfall. I retursystemet ingår hämtning med miljöbilar. Alla våra emballage är ADR-godkända för transport av farligt gods. Vi tar ansvar för att all erforderlig dokumentation är korrekt ifylld när avfallet hämtas.
Ladda ner broschyr

 • Plastbehållare för smittförande avfall, 30 liter x 1st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8740
  Lägg till
 • Kanylburk 0,3 liter, x 10st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8742
  Lägg till
 • Kanylburk 1,8 liter x 4st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8737
  Lägg till
 • Kanylburk 3,0 liter x 3st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8738
  Lägg till
 • Kanylburk 5,0 liter x 2st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8739
  Lägg till
 • Plastbehållare för cytostatika och läkemedelsförorenat avfall, 30 liter x 1st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8741
  Lägg till
 • Transportemballage/Smittförande avfall 60 liter x 1st

  1 480,00 kr
  Artikelnr: 8743
  Lägg till