Sjukvårdens Miljötjänst

Sjukvårdens miljötjänst för ert kliniska avfall
Sjukvårdens miljötjänst är det kompletta systemet för kliniskt avfall. I tjänsten ingår fri leverans, hämtning och destruktion. För hanteringen av avfallet gäller särskilda restriktioner, allt från behållares utformning och säkerhet, till hämtning och leverans till destruktion.
Sjukvårdens miljötjänst uppfyller alla ställda lagkrav för hantering av skärande/stickande, smittförande och läkemedelsavfall. I retursystemet ingår hämtning med miljöbilar. Alla våra emballage är ADR-godkända för transport av farligt gods. Vi tar ansvar för att all erforderlig dokumentation är korrekt ifylld när avfallet hämtas.
Ladda ner broschyr

Är du tidigare Stenakund?

Som Stenakund kan du sedan en tid tillbaka beställa Sjukvårdens miljötjänst och boka hämtning av fyllda behållare i Recaremeds webb-butik. Information om hur du beställer finner du här. För att göra det enkelt för dig som kund har vi behållit alla artikelnummer och självklart ser paketlösningarna ut som tidigare. Vi hoppas att är du är nöjd med det bemötande du har fått från Recaremed.

Har du frågor eller känner dig osäker är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst på tel 010-330 05 10.

/Dag Malgeryd
VD Recaremed AB

Sjukvårdens Miljötjänst