Sjukvårdens miljötjänst för kliniskt avfall

Sjukvårdens miljötjänst för kliniskt avfall

Sjukvårdens miljötjänst för ert kliniskt avfall.
I tjänsten ingår fri leverans, hämtning och destruktion. För hanteringen av avfallet gäller särskilda restriktioner, allt från behållares utformning och säkerhet, till hämtning och leverans till destruktion.
Sjukvårdens miljötjänst uppfyller alla ställda lagkrav för hantering av skärande/stickande, smittförande och läkemedelsavfall. I tjänsten ingår hämtning med miljöbilar. Alla våra emballage är ADR-godkända för transport av farligt gods. Vi tar ansvar för att all erforderlig dokumentation är korrekt ifylld när avfallet hämtas.
Ladda ner broschyr

 • Behållare till smittförande avfall

  30 liters behållare X 1 st. Pakettjänst för smittförande avfall

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8740
  Lägg till
 • Kanylburk 0,3 liter

  Kanylburk 0,3 liter x 10 st. Pakettjänst för skärande och stickande avfall

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8742
  Lägg till
 • Kanylburk 1,8 liter

  Kanylburk 1,8 liter x 4st. Pakettjänst för skärande och stickande avfall

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8737
  Lägg till
 • Kanylburkar 3,0 liter

  Kanylburk 3,0 liter x 3 st. Pakettjänst för skärande och stickande avfall

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8738
  Lägg till
 • Stickande/skärande avfall

  Kanylburk 5,0 liter x 2st. Pakettjänst för skärande och stickande avfall

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8739
  Lägg till
 • Pakettjänst för cytostatika

  30 liters behållare x 1 st, Pakettjänst för cytostatika och läkemedelsförorenat avfall

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8741
  Lägg till
 • Skärande stickande avfall

  60 liters behållare x 1 st. Pakettjänst för smittförande avfall och kanylburkar

  1 550,00 kr
  Artikelnr: 8743
  Lägg till